top of page

Studie: Het onspannende effect van wolspinnen

Beste deelnemer aan de studie naar het ontspannende effect van wolspinnen,

Via dit bericht koppel ik graag de resultaten terug van het onderzoek waar u aan heeft deelgenomen naar het ontspannende effect van wolspinnen. Allereerst wil ik jullie namens het onderzoeksteam ontzettend bedanken voor de hartelijke ontvangsten, het deelnemen, de nieuwsgierigheid en het enthousiasme betreffende de studie. Het was ontzettend leuk om met jullie in contact te komen en jullie ervaringen te horen met betrekking tot ontspanning en wolspinnen. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het bestuderen van de data (de hartslagmeting en de vragenlijsten) en wij delen deze resultaten graag met jullie. Om het een beetje prettig leesbaar te houden hebben wij deze in voor iedereen goed te begrijpen taal proberen neer te zetten.

In de studie hebben we vergeleken of er verschillen zijn in hartslag, positieve gevoelens en negatieve gevoelens aan het begin van het experiment, na 10 minuten wolspinnen en na het kijken van een video van 10 minuten over alpacawol. Allereerst hebben we gekeken naar het effect van wolspinnen op hartslag (specifiek op hartslagvariabiliteit). Hier vonden we een opvallend verschil, aangezien er meer ontspanning optrad tijdens het begin van het e


xperiment (5 minuten baseline) dan tijdens het wolspinnen. Dit is tegenovergesteld van wat we verwacht hadden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het stilzitten tijdens deze baseline al ontspannend op zichzelf was, waardoor er weinig ruimte over bleef voor verdere lichamelijke ontspanning tijdens het spinnen en het kijken van de video. Hierbij is ook belangrijk om te vermelden dat de fysieke bewegingen tijdens het spinnen er wellicht voor zorgden dat duidelijke verschillen moeilijk waarneembaar waren.


Van psychologische ontspanning was echter wel sprake. Zo rapporteerden jullie in de vragenlijsten meer positieve gevoelens en minder negatieve gevoelens na het wolspinnen ten opzichte van de baseline. Ook waren er minder negatieve gevoelens na het kijken van de video, vergeleken met de baseline. Hieruit kunnen we concluderen dat jullie je gedurende het experiment meer ontspannen voelden dan aan het begin van het experiment. Er waren echter geen duidelijke verschillen tussen het spinnen en het kijken van de video, waardoor we niet met zekerheid kunnen stellen of dit ook daadwerkelijk door het spinnen komt.

De resultaten zijn dus misschien minder overtuigend dan wij gehoopt hadden en hoe jullie het ervaren, maar desalniettemin is het zeer waardevol geweest om dit te onderzoeken. Zo is aangetoond dat er meer positieve gevoelens en minder negatieve gevoelens zijn na het spinnen, waarbij vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk door het spinnen komt. Ook kan middels andere onderzoekstechnieken of onderzoek op een grotere schaal meer bekend worden over het mogelijk ontspannende effect van wolspinnen. Wellicht dat er in de toekomst dus meer bekend wordt over hoe ontspanning precies werkt in verhouding tot wolspinnen.Maar het allerbelangrijkste lijkt me dat jullie het als ontspannen ervaren. Mijn aanbeveling is dan ook om het lekker te blijven doen en wie weet zal de wetenschap op een later moment in staat zijn om aan te tonen wat dit zo ontspannend voor jullie maakt.

Nogmaals bedankt voor jullie deelname en bij vragen hoor ik het graag. Ik hoop dat ik iedereen die heeft meegedaan (of in ieder diegene met wie ik contact heb gehad) aan de mail heb toegevoegd. Voel je vrij om deze blog door te sturen naar ontbrekende deelnemers of andere geïnteresseerden.


Namens het gehele onderzoeksteam,

Met vriendelijke groet,

Marijn Eversdijk

94 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page